Rubens Polito Sbarco Maria Medici Dipinti

Prologo

1
Rubens Polito Dipinti Venere Adone Venus

2
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars

3
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars

4
cleopatra

5
cleopatra

6
cleopatra


Io...io...

7
Rubens Polito Dipinti Venere Adone Venus
8
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars

9
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars
10
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars
11
Rubens Polito Dipinti Venere Adone Venus
12
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars

13
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars
14
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars
15
Rubens Polito Dipinti Venere Adone Venus
16
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars

17
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars
18
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars
19
Rubens Polito Dipinti Venere Adone Venus
20
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars

21
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars
22
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars
23
Rubens Polito Dipinti Venere Adone Venus
24
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars

25
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars
26
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars
27
cleopatra

28
cleopatra
Cleopatra...Cleopatra...

29
Rubens Polito Dipinti Venere Adone Venus
30
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars

31
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars
32
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars
33
Rubens Polito Dipinti Venere Adone Venus
34
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars

35
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars
36
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars
37
Rubens Polito Dipinti Venere Adone Venus
38
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars

39
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars
40
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars
41
cleopatra

42
cleopatra
per chiudere

43
Rubens Polito Venere disarma Marte Venus Mars